TÀU PHÚ AN 288

TÀU : TÀU PHÚ AN 288

Tên tàu : PHÚ AN 288

Hô hiệu/Số IMO : 3WAY9/9594262

Loại tàu : M.Tàu chở hàng tổng hợp

Năm đóng : 2010.

Nơi đóng tàu : Thái Bình - Việt Nam.

Chiều dài lớn nhất : 92.050m

Chiều rộng : 15.000m

Tổng dung tích : 2758 GT

Mướn nước : 6.000m

Trọng tải toàn phần: 4802.0 MT

Công suất máy chính : 1765kw.

Dung tích thực : 1654NT

Tổ chức đăng kiểm : VR

Cảng đăng ký : Hải Phòng

đăng ký tàu phú an 289